Zakład Pogrzebowy w Pabianicach

zaklad-pogrzebowy-pabianice

Firma pogrzebowa świadczy usługi w zakresie pochówku, organizacji pogrzebów od odebrania zwłok z chłodni lub z domu do opuszczenia do grobu. W przypadku zgonu w domu po stwierdzeniu zgonu przez lekarza należy powiadomić Zakład Pogrzebowy Pabianice B&B i zlecić przewóz w celu zabezpieczenia zwłok w chłodni.

Po odebraniu aktu zgonu w Zakładzie Pogrzebowym B&B w Pabianicach można telefonicznie ustalić datę i godzinę pogrzebu w kancelarii cmentarza wybranego przez rodzinę zmarłego.

Zasiłek pogrzebowy może być wypłacony na miejscu w Zakładzie Pogrzebowym B&B, po złożeniu upoważnienia i innych wymaganych dokumentów. Zakład pogrzebowy świadczy usługi w zakresie dostarczenia kwiatów, wieńców i wiązanek na ceremonię pogrzebową.

Po ustaleniu daty i godziny pogrzebu Zakład Pogrzebowy B&B drukuje i rozkleja nekrologi / klepsydry o treści uzgodnionej z rodziną zmarłego.

 

Data i godzina pogrzebu

Datę i godzinę pogrzebu ustala kancelaria cmentarza. Pogrzeb może odbyć się w dwojaki sposób. Z mszą i wyprowadzeniem trumny z kościoła oraz z mszą i wyprowadzeniem zwłok z kaplicy cmentarnej. Rodzaj i charakter pogrzebu zależy od rodziny. Pogrzeb może odbyć się również w obecności mistrza ceremonii i mieć charakter cywilny.

W naszym zakładzie pogrzebowym w Pabianicach można nabyć trumnę, trumnę ekologiczną, kremacyjną oraz urnę, wieńce, tabliczkę nagrobkową, krzyż.

Zasiłek pogrzebowy należy się każdemu spokrewnionemu członkowi rodziny w linii prostej oraz małżonkom. Należy wspomnieć, że zasiłek pogrzebowy może być wypłacony bratu / siostrze , dotyczy to zryczałtowanej wysokości zasiłku pogrzebowego, bez względu na ilość poniesionych kosztów pogrzebu.

pogrzebowe pabianice

Osoby nie spokrewnione ze zmarłym otrzymują zasiłek pogrzebowy na podstawie wszystkich , szczegółowych faktur za pogrzeb do wysokości zryczałtowanego zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy należy się członkowi rodziny zameldowanemu w Polsce. Jeśli zmarły nie był ubezpieczony w ZUS członek rodziny otrzymuje zasiłek pogrzebowy z tytułu własnego ubezpieczenia.

Zakład Pogrzebowy Pabianice B&B czynny jest całą dobę. Fizycznie można dopełnić formalności pogrzebowych w godzinach 8-16.00 , po tym czasie wszystkie sprawy związane z pogrzebem można załatwiać telefonicznie przez całą dobę. W sprawach pilnych pracownik zakładu
pogrzebowego zjawia się na miejscu w przeciągu kilku minut.

W przypadku zgonu w domu zakład pogrzebowy pojawia się na specjalne zlecenie rodziny w ciągu 30 min do 1 godziny po zwłoki i zawozi do chłodni . Tam ciało zmarłego oczekuje do dnia pogrzebu na przygotowanie do pochówku .

Dodaj komentarz